English Language Czech Language

Adresa sídla

Environmental Engineering s.r.o.

IČ: 046 79 873

Žďárského 181

674 01 Kožichovice, Česká Republika

Korespondenční adresa

Environmental Engineering s.r.o.

Žďárského 181

674 01 Kožichovice, Česká Republika

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 91395 ode dne 30. prosince 2015

ID datové schránky: ubpr3m

Kontakty

Ing. Pavlína Široká

Manažerka projektu

tel.: +420 602 302 603

e-mail: p.siroka@environmental.cz